divendres, 19 d’octubre de 2007

les coses de la diversitat cultural...

Gent, ací teniu un diccionari molt pràctic, que recull les quatre frases mínimes que hom deu conèixer per si un dia es troba amb un anglés/a. Mai se sap, jo per si de cas, ja estic memoritzant-les.

Take the candle because the procession is long.
Agarra el ciri que la processó és llarga.
As shit by irrigation ditch. Com cagalló per sèquia.
Every rock makes wall Tota pedra fa pared.
The fig of your mother! La figa de ta mare!
That one who is not, does not find himself. Qui no està, no s´encontra.
Give the trompa back to the boy! Torna-li la trompa al xic!
The Mother who goes! La mare que va!
And the father who comes back! I el pare que ve!
Take care, don´t scald. "Tin cuidao" no t'escaldes.
It rains a little bit, but although it rains a little, it rains enough.
Plou poc, però per lo poc que plou, plou prou.
Throws more a count´s hair... Tira més un pel de figa...
Next nothing says the newspaper. Quasi res porta el diari.
What goes forward, goes forward. Lo que va davant, va davant.
Good morning in the morning! Bon dia, pel matí!
And now what are we doing with the stock/hot liquid? I ara què fem del caldo?
Always the same song! Sempre la mateixa cançó!
I would like to see you by a little hole! M´agradaria vore´t per un foradet!
Che, are we going to see the gunpowderdisplay today ? Xe, hui anem a vore la mascletà?
Reballs how much water is falling down! Recollons quina aigua cau!
The count of your aunt. La figa ta tia.
I shit in the salad sea! Me cague en la mar salá!
The mother who has give birth! La mare que t'ha parit!
Go to do the wank! Ves te'n a fer la mà!
Ai if your you wanted and I left myself. Ai si tu volgueres i jo em deixara.
The thing has testicles! Te collons la cosa!